naziv šifra h b materijal
Ručkica 71 77713052 46 23 plastika