naziv šifra h b materijal
Kukice za krpe 77388051 80 18 čelični lim
77388053 80 18 čelični lim
77388054 80 18 čelični lim
77388071 80 18 čelični lim
77388072 80 18 čelični lim