naziv šifra h b dužina mm osovinski razmak materijal zaštita
Ručkica 64 77649652 26 9 120 96 Plastična masa Sivo
77641252 26 9 152 128 Plastična masa Sivo
77641251 26 9 120 96 Plastična masa Belo
77641251 26 9 152 128 Plastična masa Belo
77641254 26 9 120 96 Plastična masa Crno
77641254 26 9 152 128 Plastična masa Crno
77641257 26 9 120 96 Plastična masa Oro Rustico
77641257 26 9 152 128 Plastična masa Oro Rustico
77649658 26 9 120 96 Plastična masa Argento Rustico
77641258 26 9 152 128 Plastična masa Argento Rustico

ruckica64slika