naziv šifra h b materijal
Ručkica 78 staro gvožđe 77781261 26 26 plastika