naziv šifra h b materijal
Ručkica 72/224 77722246 257 25 zamak 5