naziv šifra h b materijal
Dugme 69 sivo 77690046 26 12
brušeno 77690045 26 12 zamak 5