naziv šifra h b dužina mm osovinski razmak materijal zaštita
Dugme 65 77651646 26 25 32 16 Zamak 5 sivo