nazivšifra
200×5075511744
250×5075511844

Kvalitetno i moderno izrađeni deo kovanog programa, funkcionalno primenljiv. Izrada kovanog programa na osnovu crteža po zahtevu kupca.