naziv šifra dimenzija A/B završna obrada
Brave za metalna vrata 2,5
cilind-jezičak 74012210 25/12,5 Zn
cilind-valjak 74012410 25/12,5 Zn
ključ-jezičak 74012110 25/12,5 Zn
ključ-valjak 74012310 25/12,5 Zn
Brave za metalna vrata 3,5
cilind-jezičak 74022210 35/22,5 Zn
cilind-valjak 74022410 35/22,5 Zn
ključ-jezičak 74022110 35/22,5 Zn
ključ-valjak 74022310 35/22,5 Zn